SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilek ATALSAKAL, Selda RIZALAR
 


Keywords:AKADEMSYENLERDE MERHAMET DZEYNN ORGAN BAII TUTUMUNA ETKS
 
Ama: Aratrma stanbul Nianta niversitesinde alan akademisyenlerin merhamet dzeylerinin organ ba tutumlarnn etkisini belirlemek amacyla yaplan tanmlayc, kesitsel ve iliki arayc bir almadr. Yntem: Aratrma 01.11.2020- 01.12.2020 tarihleri arasnda stanbul Nianta niversitesinde gerekletirildi. Aratrmann evreni bu niversitede alan 500 akademisyenden, rneklemi ise almann amacna uyan 200 akademisyenden olumaktadr. Aratrmada veri toplama arac olarak, kiisel bilgiler formu, Organ Ba Tutum lei (ODAS), Merhamet lei (M) kullanld. Aratrmada SPSS 25.0 istatistik paket program kullanlarak veri analizi yaplmtr. Ayrca t-testi, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon testi kullanlmtr. Bulgular: Aratrmamzda akademisyenlerin ounluunun 31-40 ya arasnda, %45,5 inin yksek lisans mezunu, %27 sinin retim grevlisi olduu, akademisyenlerin %70 inin organ banda bulunmak istedii ve %21 inin organ ba kart olduu saptand. Akademisyenlerin organ ba tutum leinin pozitif tutumlar gsteren Yardmseverlik ve Ahlaki Deerler alt boyutundan 97,4721,89 puan ve negatif tutumlar gsteren Tbbi hmal Edilme Korkusu alt boyutu 19,1610,09 ve Bedensel Yaralanma Korkusu alt boyutundan 24,0912,35 puan ald bulundu. Akademisyenlerin merhamet leinin pozitif tutumlar gsteren alt boyut puanlar; Sevecenlik 4,200,84, Paylam Bilinci 4,330,78 ve Bilinli Farkndalk 4,180,77 puan, negatif tutumlar gsteren alt boyut puanlar ise; Umursamazlk 3,940,92, Balantszlk 3,850,92 ve liki Kesme 3,850,87 puan aldklar belirlendi. Sonu: Sonu olarak almamzda, akademisyenlerin merhamet dzeyi ile organ ba tutumlar arasnda pozitif ynde orta dzeyde iliki bulunmutur. ORCID NO: 0000-0001-6050-5535

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Merhamet dzeyi, Organ ba, Organ ba tutumu