SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine KURT CAN, mran SEVL, Veysel CAN, Remzi KARASUNGUR
 


Keywords:KADIN SNNET
 
Ama: Bu almann amac, kadn snnetini incelemektir. Yntem: alma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanlar zerinden genital mutilasyon, kadn snneti, klirektomi, kadn genital mutilasyonu terimleri ile yaplan taramalar sonucu tam metnine ulalan almalarn derlenmesi ile hazrlanmtr. Bulgular: Kadn snneti (Kadn Genital Mutilasyonu) Dnya Salk rgt (DS) ve Birlemi Milletler (BM) tarafndan tbbi olmayan nedenlerden dolay kadn genital organlarnn ksmen veya tamamen karlmas olarak tanmlanan bu ilem, doktorlar tarafndan Klitorektomi olarak adlandrlmaktadr. Kadn snneti kadn ve kzlarn insan haklar ihlali olarak kabul edilen ve hibir salk yarar olmayan, akut ve kronik olarak pek ok riski bulunmaktadr. Dnya zerindeki ou lke bu uygulamay yasaklamtr. Bu uygulama bekretin korunmas, dini gereklilik, daha iyi evlilik ba kurulaca inanc, eini daha fazla cinsel adan tatmin edebilme, sosyal kabuln salanmas ve temizlik amacyla yaplmaktadr. Dnyann belirli blgelerinde sk grlen bu uygulamaya Trkiye'de son yllara kadar ok nadir rastlanlan bir durum olduu bilinmekte ancak kreselleme srecinde ulam artlarnn kolaylamas; renim, i, ticaret, g ve mlteci olmak amacyla lkemize gelmi olan ok sayda Afrika kkenli kadn nedeniyle daha sk karlalmaya baland saptanmtr. Sonu: Kadn snneti dnya apnda nemini koruyan bir sorundur. Kadn snneti, bir insan hakk ihlali olarak saylmaktadr ve kadn salna herhangi bir yarar bulunmayan pek ok zarar olan bir uygulamadr. Hemireler, risk altndaki kzlarn belirlenmesi ve tanlanmas asndan toplumda bireye en yakn salk profesyoneli olmasyla nemli roller stlenmektedir. ORCID NO: 0000-0002-8015-0644

Anahtar Kelimeler: Kadn Snneti, Genital Mutilasyon, Klitorektomi