SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nurcan ERBAY, Nejla CANBULAT AHNER
 


Keywords:KANSERL OCUA SAHP EBEVEYNLERN KEMOTERAP SRECNDE SEMPTOM YNETM N BTKSEL TEDAV KULLANIMLARINDA HEMRENN ROL VE SORUMLULUKLARI
 
Gemiten gnmze kadar hastalklarn tedavisinde ve bakm srecinde sreklilik arz eden birok bitki ve bitki zleri kullanlmaktadr. Edinilen bilgiler ve deneyimler sonucunda, bitkisel rnlerin faydalar ve zararlar nesilden nesile aktarlarak gnmze kadar gelmitir. Bitkisel rnlerin kullanm amalar, hastal iyiletirmek ve oluumunu engellemektir. Geleneksel tedavi yntemlerine inanma dzeyi yksek olan ebeveynler, bitkilerle yaplan uygulamalarn yararl olduuna inanmakta ve sklkla bavurmaktadrlar. Kanser tedavisi gren ocuklarda, ebeveynler sklkla bitkisel tedavi yntemlerini uygulamaktadr. Bitkisel tedavi yntemleri kiinin baklk sistemini glendirerek, kanser bata olmak zere dier hastalklarn vcutta ilerlemesini nlemek iin kullanlmaktadr. Toplumun bilinlendirilmesi iin salk profesyonelleri olarak grev yapan hemirelerin bitkisel tedavi yntemlerinin kullanm konusunda rol ve sorumluklar artmtr. ocuu kanser tedavisi gren ebeveynlerin bitkisel tedavi yntemlerini kullanrken, bitkilerin tbbi ilalarla olan etkileimlerini bilmemesi alerjik yan etkiler oluturmakla beraber kimi zaman can kayplarna sebep olmaktadr. Tbbi tedaviye destek olmas amacyla kullanlan bitkisel rnlerin hazrlanmas esnasnda bitkinin kullanm miktar, baka bitkilerle karm ve kaynatlma derecesi gibi faktrler yan etki gelime riskini arttrmaktadr. Ebeveynlerin bu konulardaki bilgi eksiklikleri yanl uygulamalara sebep olmakta ve geri dn olmayan sonulara yol amaktadr. Bilinsiz uygulanan bitkisel tedavi yntemleri, ocuun tedavi srecini geciktirerek ou zaman kaltmsal zararlara yol amaktadr. Bu derlemede kanserli ocua sahip ebeveynlerin kemoterapi srecinde semptom ynetimi iin bitkisel tedavi kullanmlarnda hemirenin rol ve sorumluluklar alan yazn erevesinde ele alnmtr. ORCID NO: 0000-0003-2126-5158

Anahtar Kelimeler: Bitkisel tedavi, Hemire, Kanser.