SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sevgi YILMAZ HANCI
 


Keywords:PARAZTOLOJ ALANINDA WEB OF SCIENCE VER TABANINDA NDEKSLENEN DERGLERDE YAYINLANAN TRKYE KAYNAKLI ALIMALAR: BBLOGRAFK BR ANALZ
 
Giri: Gemite yaplan aratrmalarn konu dalmlar, yaynlandklar dergilerin dalmlar, fonlama dalmlar, yeni almalarn planlanmas srasnda aratrmaclara fikir verip yol gsterici olabilmektedir. Bu amalarla Bibliografik almalar yaplabilmektedir (1-3). almamzn amac Web of Science (WOS) veri taban kapsamnda bulunan dergilerde Trkiye kaynakl olan ve parazitoloji alannda yer alan aratrmalar belirlemek ve deerlendirmektir. Yntemler: WOS veri tabannda SU=Parasitology AND CU=Turkey OR WC=Parasitology AND CU=Turkey arama anahtar kullanlarak 27.01.2023 tarihinde tarama yapld belirlenen almalar analiz edildi. Bulgular: Parazitoloji alannda, taramann yapld tarihte WOS veri tabannda toplam 161.604 alma olduu belirlendi. Parazitoloji alannda WOS veri tabannda lkemiz kaynakl alma says ise 1135 olarak belirlendi. lkemiz tm almalar ierisinde, %0.70ine katkda bulunmutur. Tm lkeler arasnda 37. srada yer almaktadr. lkemiz kaynakl almalarn %87,66s hakemli makale, %6,43 editriyel yaz, %3,78i derleme makale niteliindedir. almalarn %11,45i 2021, %9,78i 2022, %8,10u 2020 ylnda yaynlanmtr. almalarn yaynlandklar dergiler incelendiinde lkemizden en fazla yaynn srasyla Parasitology Research (%11,89), Veterinary Parasitology (%9,07), Acta Tropica (%7,84), Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (%7,49) ve Acta Parasitologica (%6,16) dergilerinde yaynland tespit edilmitir. almalarn %98,68inin SCI-E, %0,9unun ESCI dizininde dizinlendii belirlenmitir. almalarn %10,39u TBTAK, %4,1i Avrupa komisyonu tarafndan desteklenmitir. almaclarn yazma adresleri deerlendirildiinde, almaclarn %10,83 Frat niversitesinde, %10,48i Ege niversitesinde %7,40 Atatrk niversitesinde altklarn bildirmilerdir. Tartma ve Sonu: lkemiz parazitoloji alannda WOS veri tabannda yer alan almalar bakmndan ancak 37. srada yer almaktadr. lkemiz kaynakl almalarn sadece %10,39u TBTAK fonu bulabilmektedir. Parazitoloji alannda lkemiz kaynakl almalarn en ok yaynland dergiler Parasitology Research, Veterinary Parasitology, Acta Tropica, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical ve Acta Parasitologica dergileri olarak sralanmaktadr. ORCID NO: 0000-0002-1198-5277

Anahtar Kelimeler: Parazitoloji, Trkiye, Bibliografik