SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Cemil KUTSAL
 


Keywords:PENL FRAKTR VE ONARIM SONULARI, TEK MERKEZDE 32 OLGUNUN RETROSPEKTF DEERLENDRLMES
 
Giri: almada penil fraktr gelien hastalarda acil cerrahi tedavi ve postoperatif sonularnn retrospektif olarak deerlendirilmesi amalanmtr. Cerrahi zamanlamas olas ek morbiditeler zerine etkileri incelenmitir. Yntem: almamzda, Eyll 2015 ve Eyll 2022 yllar arasnda kliniimize bavuran ve cerrahi olarak tedavi edip takip ettiimiz 32 olgunun sonular retrospektif olarak deerlendirildi. retra yaralanmas olan olgular alma dna alnd. Tan; anamnez fizik muayene ve ultrasound ile konuldu. Tm hastalar acil serviste ilk muayenelerinden en ge 2 saat sonra operasyona alndlar. Hastalara subkoronal sirkumsizyonel insizyon uygulanarak degloving ilemi yapld. Tunikadaki yrtklar 3/0 gore-tex stur ile aralkl ve ie gmlen stur atlarak tamir edildi. Bulgular: Hastalarn ya ortalamas 31,47,4 idi. Hastalarn fraktr sonras hastaneye bavuru sreleri ortalama olarak 3,970,53 saat olarak bulundu. Tm hastalarda, etiyolojinin cinsel iliki kaynakl olduu anlald. Ortalama defekt boyutu intraoperatif olarak 1,430,56 cm lld. Hastalar operasyon sonras 3., 6. ve 12. ayda kontrole arld. Hibir hastada kurvatr saptanmad. 6. ve 12. ayda yaplan sorgulamalarda IIEF-5 skorlarnn ortalamas 25,60,62 olarak saptand. Sonu: Penil fraktr, her ne kadar fizik muayene ve anamnez ile tans kolayca koyulabilse de eer ultrasounda ulam kolay ise kullanlmas nerilmektedir. Hastalar hzl bir ekilde deerlendirildikten sonra en ksa srede ameliyata alnmaldr. Bizim almamzda acil cerrahi sonras sonular olduka iyi olarak bulunmutur. ORCID NO: 0000-0003-4788-3798

Anahtar Kelimeler: Penil,Fraktr,Tedavi,Sonular