SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zeliha Merve SEMERC, Sevcihan GNEN YILMAZ
 


Keywords:ROMATT ARTRT HASTASINDA TEMPOROMANDBULER EKLEMN RADYOLOJK NCELEMES: OLGU SUNUMU
 
Ama: Romatoid Artrit (RA), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, ilk olarak eklemleri tutan ve sistemik bulgular da veren, kronik ykc enflamatuvar bir hastalktr RAde, temporomandibular eklem (TME) tutulumu olduka sk gzlenmektedir. Bu olgu sunumu TME tutulumu mevcut olan romatit artrit hastasnn klinik ve radyolojik bulgularn sunmay amaçlamştr. Olgu sunumu: Akdeniz Üniversitesi Ağz, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalna 39 yaşndaki erkek hasta mevcut dental şikayetleri ve TME ağrs şikayetiyle başvurdu. Alnan tbbi anamnezde 3 senedir romatit artrit tanl olduğu, hidroksiklorokin ve prednisolon içerikli ilaç kullandğ öğrenildi. Ekstraoral muayenede ağz açp kapamada ağr ve bilateral krepitasyon sesi tespit edildi. Ağz açmada kstllk, deviasyon ve defleksiyon yoktu. Panoramik radyografta bilateral kondil başnda düzleşme ve kortikal kemikte dzensizlik grld. Hastadan ileri grntleme iin konik şnl bilgisayarl tomografi (KIBT) istendi. Alnan KIBT görüntülerinde bulgular panoramik radyografi ile uyumluydu. Hasta TME RA ön tans ile Ağz Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalna yönlendirildi. Tartşma/Sonuç: . Eklemlerde ar, ilik, hassasiyet ve eklem sertlii gibi bulgularla seyreden RA, kronik seyrinden dolay hastaln erken dnemlerinden itibaren hastalarn fiziksel, emosyonel ve sosyal fonksiyonlarn etkiler, fonksiyonel yetersizlie ve yaam kalitesinde azalmaya neden olur.TME, RAden etkilendiği zaman eklem katlğ, ağz açmada güçlük ve açk kapanş semptomlar olabilmektedir. Kesin tan ve uygun tedavi iin klinik ve radyografik bulgularn yan sra ileri görüntüleme tekniklerinden yararlanlmal ve di hekimleri romatologlar ile multisipliner bir yaklam sergilemelidir. ORCID NO: 0000-0002-0323-4940

Anahtar Kelimeler: Romatit artrit, Temporomandibular eklem, Konik şnl bilgisayarl tomografi, Panoramik radyografi