SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ebru ATA
 


Keywords:GEBELK VE FZKSEL AKTVTEDE GNCEL YAKLAIM
 
Gnmzde bireylerin fiziksel aktivite konusunda bilgi seviyesinin yetersiz olmas, fiziksel aktivitenin salk iin neminin yeterince anlalamamas ve hareketsiz yaam tarznn benimsenmesi obezite, kalp-damar hastalklar, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi toplum sal sorunlarnn grlme skln arttrmaktadr (1). Dnya genelinde fiziksel inaktivite oran kadnlarda (%23,7), erkeklere gre (%18,9) daha yksek olduu belirtilmekle birlikte gebelik sresince kadnlarda aktivitenin azald belirtilmektedir (2). Hamilelik srasnda da fiziksel aktivite anne ve bebek sal iin nemlidir ve oluabilecek komplikasyonlar azaltabilir. Hamilelerin dzenli fiziksel aktivite yapmas, fiziksel uygunluu korumakta ve gelitirmekte, kilo kontrolne yardm etmekte, obes kadnlarda gestasyonel diabet riskini azaltmakta ve psikolojik iyilik halinin olumasn salamaktadr (3) Amerika Birleik Devletleri Salk ve Sosyal Hizmetler Bakanl tarafndan 2008 ylnda yaymlanan Amerikallar iin Fiziksel Aktivite Rehberinde gebelik ve postpartum dneminde bulunan kadnlar iin haftada en az 150 dakika orta seviyede fiziksel aktivite (tempolu yrye edeer) nerilmitir. Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birlii de komplike gebelii olmayan kadnlara 20. gebelik haftasndan sonra temas sporlar ve srtst pozisyon aktiviteleri gibi faaliyetlerden kanmak artyla dzenli fiziksel aktivite yapmalarn nermektedir (4). lkemizde de gebe kadnlarn gebelik dnemi egzersizleri hakknda yeterli bilgiye sahip olmamalar ve gebelikte egzersiz yaplma orann dk olmas dikkat ekmektedir (5,6). Bu derlemede ncelik ama gebelikte fiziksel aktivitenin neminin dikkat eken ynlerini aklamak ve bildirmektir. Bu derlemenin temel amac ise fiziksel aktivite kavramn belirli hale getirmektir. ORCID NO: 0000-0002-8598-4445

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Gebelik, Salk