BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ATAŞ
GEBELİK VE FİZİKSEL AKTİVİTEDE GÜNCEL YAKLAŞIM
 
Günümüzde bireylerin fiziksel aktivite konusunda bilgi seviyesinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi toplum sağlığı sorunlarının görülme sıklığını arttırmaktadır (1). Dünya genelinde fiziksel inaktivite oranı kadınlarda (%23,7), erkeklere göre (%18,9) daha yüksek olduğu belirtilmekle birlikte gebelik süresince kadınlarda aktivitenin azaldığı belirtilmektedir (2). Hamilelik sırasında da fiziksel aktivite anne ve bebek sağlığı için önemlidir ve oluşabilecek komplikasyonları azaltabilir. Hamilelerin düzenli fiziksel aktivite yapması, fiziksel uygunluğu korumakta ve geliştirmekte, kilo kontrolüne yardım etmekte, obes kadınlarda gestasyonel diabet riskini azaltmakta ve psikolojik iyilik halinin oluşmasını sağlamaktadır (3) Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2008 yılında yayımlanan Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Rehberi’nde gebelik ve postpartum döneminde bulunan kadınlar için haftada en az 150 dakika orta seviyede fiziksel aktivite (tempolu yürüyüşe eşdeğer) önerilmiştir. Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birliği de komplike gebeliği olmayan kadınlara 20. gebelik haftasından sonra temas sporları ve sırtüstü pozisyon aktiviteleri gibi faaliyetlerden kaçınmak şartıyla düzenli fiziksel aktivite yapmalarını önermektedir (4). Ülkemizde de gebe kadınların gebelik dönemi egzersizleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve gebelikte egzersiz yapılma oranın düşük olması dikkat çekmektedir (5,6). Bu derlemede öncelik amaç gebelikte fiziksel aktivitenin öneminin dikkat çeken yönlerini açıklamak ve bildirmektir. Bu derlemenin temel amacı ise fiziksel aktivite kavramını belirli hale getirmektir. ORCID NO: 0000-0002-8598-4445

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Gebelik, Sağlık 


Keywords: