SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glsm DEVEC, Nilfer ACAR TEK
 


Keywords:OMENTN, GLUKOZ METABOLZMASI VE NSLN DRENC
 
Adipoz doku parakrin ve endokrin hormonlarn yan sra adipokin ad verilen biyoaktif mediatrlerin salnmndan sorumlu bir dokudur. Yeni kefedilenler arasnda yer alan omentin nemli mediatrler arasnda yer almaya balamtr. ki izoformu bulunan omentinin omentin-1 dolamdaki ana formudur. Omentin-1 inslin direnci, obezite, dislipidemi gibi metabolik srelerin dzenlenmesinde rol oynamaktadr. Omentin glukoz metabolizmas ve enerji metabolizmasnn bir modlatr olarak rol oynamaktadr. Adiponektin gibi omentinin de inslin roln ve aktivitesini arttrd bildirilmektedir. Obeziteye bal olarak sirkle omentin dzeyi daha az seyretmektedir. Direkt glukoz emilimi zerine etkisi hakknda yeterli bilgi olmamasna ramen AMP ile aktive olan protein kinaz fosforilasyonun artna neden olarak enerji metabolizmasn dzenledii dnlmektedir. Dolamda bulunan omentin dzeyi ile inslin duyarll arasnda pozitif korelasyon grlmektedir. Bu srete diyet ve besin geleri omentin ekspresyonunu deitirebilmektedir. zellikle diyet yalarnn omentin dzeyini etkiledii zerinde durulmaktadr. Yksek yal diyetlerin genellikle omentin gen ekspresyonunda azalmaya neden olmaktadr. Doymu ya asiti serum konsantrasyonunu azaltrken, tekli doymam ya asitlerinin omentin gen ekspresyonlarn arttrmaktadr. Bununla birlikte makrobesin geleri omentin plazma dzeyinde yeterli etki gsterememektedir. Vcut arlndaki deiim ve ksa sreli dk enerjili diyetler ise omentin dzeyini etkileyen dier faktrler arasnda yer almaktadr. Bu derlemede omentinin diyete ve besin gesine bal deiimi ve glukoz metabolizmas ile inslin direnci zerine etkileri incelenmitir. ORCID NO: 0000-0002-8047-2926

Anahtar Kelimeler: omentin, diyet, inslin direnci, glukoz metabolizmas