SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bra Seda MAMOLU
 


Keywords:ORTODONTK TEDAV YAKLAIMLARI LE OBSTRKTF UYKU APNE SENDROMU
 
Obstrktif uyku apnesi, st solunum yolunun artan kollabesinin bir sonucu olarak ortaya kar. Daralm bir hava yolundan hava akn srdrmek iin solunum abas artar, buna serum karbondioksitinde nispi art ve serum oksijeninde azalma elik eder. Artan nefes alma ii kortikal uykudan uyanmaya neden olur, bu da sempatik nral aktiviteyi ykseltir, kalp at hz ile kan basncnda arta ve kardiyak aritmi eilimine yol aar. Uykudan kortikal uyanma ile birlikte, hava yolu aklnda art ve normal hava aknn yeniden balamas, ardndan uykuya dn ve uyku ile ilikili st hava yolu kollapsnn tekrarlamas gelir. Solunumdaki bu kesinti, hastann tm uyku sresi boyunca saatte birka kez meydana gelebilir. OUA'l hastalarda sklkla horlama, nefes darl veya boulma yks vardr ve uyku srasnda nefes almada duraklamalara (apneler) tank olunmutur. Tedavi edilmeyen OUA'nn yaygn klinik semptomlar, sk sk gece uyanmalar, dinlendirici olmayan uyku, sabah ba arlar ve gndz ar uyku halidir. OUA'l hastalar sklkla dikkat ve konsantrasyon gl, duygu durum bozukluu, diabetes mellitus, hipertansiyon ve obezite gibi dier tbbi sorunlar kontrol etme gl tanmlarlar. Bu derlemenin amac, ortodontik yntemler ile obstrktif uyku apnesi tedavi yaklamlarn incelemektir. Cerrahi ve CPAP tedavilerini reddeden veya bu tedavileri tolere edemedii iin yarm brakan hafif dzeydeki OUA hastalarnda oral apareyler tercih edilebilir. Bunlar; mandibulay nde konumlandran, dili nde konumlandran ve dama stabilize eden apareyler olarak snflandrlr. Bu apareylerin hepsi st solunum yollar hacmini arttrarak OUA semptomlarn hafifletmek iin tasarlanmtr. Aparey tedavileri dnda ortognatik cerrahi yaklamlar ile de OUA tedavisi mmkndr. Maksiller ilerletme ya da maksillomandibular ilerletme prosedrleri ile ama dilin bulunduu alann hacmini arttrarak hastay rahatlatmaktr. Obstrktif uyku apnesi, yetikinleri ve ocuklar etkileyen ve tedavi edilmedii takdirde birok ciddi sonucu olabilen tbbi bir hastalktr. Ortodontistler, gerektii durumlarda hastalarna OUA tehisi koyabilmeli ve bu sendromda multidisipliner bir tedavi gerektii unutulmamaldr. ORCID NO: 0000-0003-1038-8507

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, Obstrktif uyku apnesi, Oral aparey