SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve Nur ASLAN, Nilfer ACAR TEK
 


Keywords:POLKSTK OVER SENDROMUNDA OBEZTE LE LKL ADPOZ DOKU DSFONKSYONU
 
Polikistik over sendromu (PKOS), tm dnyada reme andaki kadnlar etkileyen en yaygn hastalklardan biridir. PKOSlu kadnlarda reme (infertilite, hiperandrojenizm, hirsutizm) bozukluklar, metabolik (bozuk glukoz tolerans, inslin direnci, tip 2 diyabet (T2DM), olumsuz kardiyovaskler risk profilleri) bozukluklar ve psikolojik baz bozukluklar (artan kayg, depresyon ve ktleen yaam kalitesi) grlmekle birlikte salkl kadnlara kyasla obezite ve merkezi obezite oluma olasl daha yksektir. PKOS ile obezite arasndaki yakn iliki, PKOS'lu kadnlarn ounluunun (%38-88) ar kilolu veya obez olduunu ortaya koyan epidemiyolojik almalarla desteklenmektedir. PKOS'lu kadnlar, inslin direnci ile gl bir ekilde ilikili genilemi adipositler, artm ya ktlesi ile anormal morfolojiye sahip adipoz dokuya sahiptir. PKOS varlnda grlen androjen fazlalnn visseral ya dokusunu artrmasndaki molekler mekanizmay aklamak iin almalara ihtiya olsa da artan androjenin, APOBEC3b, CCNA2, ve PRC1yi aktive ederek visseral preadipositlerin proliferasyonunu dorudan artrabilecei gsterilmitir. Lsin fermuar 1 ile etkileen fosfotirozinin (APPL1) adiponektin sinyal yolu araclyla lipid oksidasyonu ve inslin duyarllnda nemli bir role sahiptir. Polikistik over sendromunu tamamyla iyiletirecek bir tedavi bulunmamakla birlikte uygulanan tedaviler hastalk semptomlarna odakl kiiye zg olarak planlanmaktadr. Semptomlar iyiletirmede yaam tarz deiiklii yani fiziksel aktivite ve beslenme nemli olarak grlmektedir. Vcut arl kaybnda anlaml deiiklikler salayan beslenme yaklamlar arlk kayb ile ilikili PKOS bulgularnda da anlaml deiiklikler oluturmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Adipoz Doku, Beslenme, Obezite, PKOS