SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Cihan EROL
 


Keywords:EHR DIINA GDEN ONKOLOJ HASTALARININ ANKSYETE DZEYNN BELRLENMES: TEK MERKEZ DENEYM
 
Kanser nemli bir kayg kayna olarak eitli psikososyal sorunlar gndeme getirmektedir. Anksiyete, daha yksek kansere zg lm oran ile ilikilidir. Hastalarn onkolojik takip ve tedavi iin ehir dna gitmek zorunda kalmalar anksiyete geliimi iin ek faktr olabilmektedir. Bu almamzda onkolojik takip ve tedavi iin ehir dna giden hastalarn anksiyete seviyeleri ve ilikili faktrler aratrlmtr. Aksaray Eitim ve Aratrma Hastanesi'ne bavuran 30 hasta almaya alnmtr. En az iki kontrol muayenesi yaplm veya iki kr onkolojik tedavi alan hastalar ehir ii olarak, ehir dna giden hastalar da ehir d olarak gruplandrlmtr. Aktif anksiyete tedavisi alan veya tmre bal semptomu olan hastalar alma d braklmtr. Anksiyete deerlendirmesi Hamilton Anksiyete Deerlendirme lei ile yaplmtr. Anksiyete skorlar ve anksiyete gruplar arasndaki fark ile bunlar etkileyen faktrler deerlendirilmitir. ehir ii hastalarnn %100' aktif onkolojik tedavi alrken, ehir d hastalarnn %86's aktif tedavi almaktadr. En sk kanser tr meme kanseridir (sras ile %56 ve %44). ehir ii hastalarnn %100' acil durumlarda Tbbi Onkoloji hekimine ulaabileceini dnrken bu oran ehir d hastalarnda %64'tr (p=0.014). ehir ii hastalarnn ortanca Hamilton anksiyete skoru, ehir d hastalarnn ortanca skorundan belirgin olarak dktr (srasyla 3.5, 10.5, p=0.034). Ancak Hamilton anksiyete gruplar arasnda fark yoktur (p=0.06). Klinik zelliklerin anksiyete zerine tek deikenli analizinde boanm/dul olmak olumlu bir faktr olarak saptanmtr (p=0.036). Ancak ok deikenli analizde hi bir faktrn anksiyete zerine anlaml etkisi saptanmamtr. Bu almaya gre onkolojik tedavi iin ehir dna gitmenin anksiyete geliimi iin risk faktr olduu dnlmtr. Kanser hastalarnn mmknse kendi ehrinde onkolojik takip ve tedavi olmas gerektii sonucuna varlabilir. ORCID NO: 0000-0003-3155-8798

Anahtar Kelimeler: Kanser, Anksiyete, Kayg, ehir d.