SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tevfik KOAK, Nilfer ACAR TEK
 


Keywords:TP II DABETES MELLTUS HASTALARDA TIBB BESLENME TEDAVSNN BESN ALIMINA ETKS
 
Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) ya, cinsiyet, beslenme, obezite, azalm fiziksel aktivite ve sirkadiyen ritm bozukluuna bal uyku problemleri gibi yaam tarz deiikliklerinin neden olduu ve dnyada prevalans hzla artan kronik bir hastalktr. Beslenme T2DM etiyolojisinde ve glisemik kontroln salanmasnda nemli bir rol oynamaktadr. Yaam tarz deiiklikleri, salkl besin rntleri ve fiziksel aktivite dzeyleri glisemik kontrol salayarak ve diyabetin nlenmesi veya tedavisi zerinde faydal etkilere sahiptir. Bu alma, Tip II Diabetes Mellitus hastalarda tbbi beslenme tedavisinin besin almna etkisini deerlendirilmesi amacyla planlanm ve yrtlmtr. Aratrma dhiliye polikliniine bavuran ve diyetisyene tarafndan deerlendirilen, yalar 19-63 yl arasnda deien tip 2 DMli 49 hasta (19 erkek, 29 kadn) zerinde gerekletirilmitir. Anket formuyla hastalarn beslenme alkanlklarna ynelik bilgiler sorgulanmtr. Vcut arl (kg), yasz vcut ktlesi (kg), vcut ya oran (%), vcut su oran (%) Tanita BC 532 marka tanabilir vcut analiz cihaz kullanlarak llm-tr. almaya katlan guruplar arasnda eitim dzeyleri ve tan alma durumlar arasnda anlaml fark tespit edilmitir (p<0,05). Bu almaya katlanlarda hastalarda tbbi beslenme tedavisi (TBT) ncesi ve sonrasnda HbA1c ile LDL ve HDL arasnda istatiksel olarak anlaml iliki bulunmutur (p<0,05). Ayrca AK ile HGB ve LDL ile Total kolesterol arasnda istatiksel olarak anlaml iliki saptanmtr (p<0,05). Bununla birlikte TBT ncesi ve sonras bireylerin enerji, makro ve mikro besin gesi almlar incelendiinde ya, posa, A vitamini, E vitamini, B1 vitamini, riboflavin, B6 vitamini, folat, C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir dndaki dier besin elerinin almnda gruplar arasnda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmamtr (p>0,05). Katlmc bireylerin protein, karbonhidrat, DYA, posa, A vitamini, B1 vitamini, riboflavin, B6 vitamini, folat, C vitamini, kalsiyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum demir ve inko alm TBT sonrasnda ve ncesi dneme gre anlaml olarak deimitir (p<0,05). Sonu olarak T2DMli bireylere uygulanan TBT besin almn regle ederek glisemik kontrol salamada etkindir. Bu amala T2DMli bireyler diyetisyen tarafndan rutin aralklar ile muayene edilmeli ve elde edilen biyokimyasal bulgular dorultusunda uygulanan TBT bireye zg revize edilmeli ve bu kontrollerin devamll salanmaldr. ORCID NO: 0000-0002-4096-6796

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, HbA1c, Beslenme