BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Enes KARATAŞ
AKROMİYOKLAVİKULAR EKLEM ÇIKIĞINA EŞLİK EDEN KOROKOİD PROÇES KIRIĞI; OLGU SUNUMU
 
Amaç: Skapula krokoid proçes kırıklarının insidansı oldukça nadirdir. Akromiyoklavikuler(AC) eklem çıkığına eşlik eden korokoid kırıkları ise daha da seyrek görülmektedir. Literatürde bildirilen az sayıda vaka mevcuttur. Bu kombine yaralanmanın tedavisi de her daim cerrahlara zorluk yaşatmıştır ve de tedavisi konusunda net fikir birliği bulunmamaktadır. Bu olgumuzda AC eklem çıkığına eşlik eden korokoid kırığı vakamızın tedavi yöntemini tanımladık Yöntem: Hasta 22 yaşında erkek, motor kazası sonrasında tarafımıza başvurdu. Hastaya çekilen grafilerde tip 5 AC eklem luksasyonu, korokoid kırığı ve ipsilateral non-deplase distal Radius kırığı tespit edildi. Hastaya cerrahi olarak deltopektoral J insizyonla girildi. İlk etapta korokoid redükte edilip 1 adet vida ile tespit edildi. Daha sonra ac eklem 1 adek K teli ile stabilize edilip akromiyon ve distal klavikuladan horizontal tünel açılıp güçlendirilmiş sütürla birbirine tespit edildi. Hasta ameliyat sonrası 2.günde taburcu edildi. Omzu kol askısına alındı, distal Radius için kısa kol alçı sarıldı. Bulgular:Ameliyattan sonra 6 hafta boyunca dirsek fleksiyonu ve ağır cisim kaldırması kısıtlandı. 2.haftadan itibaren sarkaç hareketleri başlandı. 6.haftadan itibaren kademeli olarak aktif hareketler başlandı. Post op 3. Ayında hastanın omzu ağrısız hareketleri tama yakın olarak izlendi. Sonuç: Kombine olarak nadir görülen bu yaralanma biçiminin tedavisinde literatürde farklı teknikler tanımlanmış olsa da köprü tüneller açılarak horizontal stabiliteyi sağlayan tespit yöntemi daha önce tanımlanmamıştır. Biz de bu olgumuzda tedavisi zor olan bu kırıkların yönetiminde literatüre yeni bir tedavi metodu sunduğumuzu ve sonucunun iyi olduğunu bildirmek istedik. ORCID NO: 0000-0003-0995-0953

Anahtar Kelimeler: Korokoid, Akromiyoklavikular eklem, Skapula, Kırık 


Keywords: