BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Alev ÇINAR
1- İYİ DİFERENSİYE TİROİD KANSER HASTALARIMIZDA RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİ SONRASI TAKİP DENEYİMİMİZ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER