BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Eşe BAŞBULUT, Hacer İŞLER, Melek BİLGİN, Nihal Seçil BATI
1- TÜRKİYE’DE SAMSUN BÖLGESİNDE İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYROİDES TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER