BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdulkadir ALIŞ
1- HORİZONTAL ŞAŞILIKLARDA CERRAHİ SONUÇLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Abdulkadir ALIŞ, Zumreta RİZVANOVİÇ, Meryem GÜLER ALIŞ
2- ÜST GÖZ KAPAĞINDA NADİR BIR PİTOZİS SEBEBİ: EOZİNOFİLİLİ ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ

  Özet  
Ahmet KARAYİĞİT, Bülent ÜNAL
3- PANKREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ; KLİNİK DENEYİMİMİZ

  Özet  
Ali Emre AKGÜN, Mehmet Mahir ÖZMEN
4- ARTERİYEL ANASTOMOZ ŞEKLİNE GÖRE RENAL TRANSPLANTASYON HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Alparslan KOÇ, Muhammet Ali ARI
5- COVID-19 HASTALARINDA ENSEFALOPATİ-İKİ VAKA SUNUMU

  Özet  
Ata Niyazi ECEVİT
6- YENİDOĞANIN ÜÇ MAJÖR KARDİYAK ANOMALİSİNİN NADİR KOMBİNASYONU: TEK AŞAMALI DÜZELTME VE AMELİYAT SONRASI BAKIM STRATEJİSİ

  Özet  
Ayla TEKİN ORHA, Ali ZEYBEK
7- SPINA BIFIDA OLGULARININ RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Aynur ÖZEN, Ayşe AKTAŞ, Hülya YALÇIN, Siren SEZER, Beril AKMAN, İclal IŞIKLAR, Nilgün GÜVENER, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Canan YAZICI, Murat ARAS, Esra Arzu GENÇOĞLU
8- HEMODİYALİZİN TİROİD SİNTİGRAFİSİ İLE İYOT-131 TİROİD UPTAKE’İ ÜZERİNE ETKİLERİ VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE TİROİD HASTALIKLARININ TANISINDA SİNTİGRAFİNİN YERİ

  Özet  
Ayşe ÇİFCİ, Seher SATAR, Mustafa Engin ŞAHİN, Pınar ERGÜN
9- KAVİTER LEZYON NEDENLERİNDEN BİRİ ASPERGİLLUS

  Özet  
Ayşe DİŞLİ GÜRLER, Fulya ÇAĞLI
10- VULVADA KİTLE ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTADA TOTAL EKSİZYONEL BİYOPSİ SONRASI PATOLOJİK DEĞERLENDİRME

  Özet  
Ayşe Gülşen DOĞAN
11- SIRT AĞRISI VE BEL AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURMUŞ 65 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA VERTEBRAL FRAKTÜRLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
12- YENİ HÜCRE ÖLÜM MEKANİZMASI: FERROPTOZİS

  Özet  
Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Murat AKKAN, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN
13- BRUCELLOZ TANISINDA KULLANILAN IMMUNCAPTURE AGLÜTİNASYON VE WRİGHT TÜP AGLÜTİNASYON TESTLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Murat AKKAN, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN
14- KLEBSİELLA PNEUMONİAE VE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA İZOLATLARININ SEFTAZİDİM-AVİBAKTAM DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Banu İSKENDER İZGİ
15- COMBINATION TREATMENT POTENTIATES THE EFFECTS OF ANTI-CANCER DRUGS BY TARGETING EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITION-RELATED FACTORS

  Özet  
Başak ÇAYPINAR ESER
16- OSTEOTOMİYE BİR DİĞER BAKIŞ

  Özet  
Bihter ŞENTÜRK, Mesut ÖZKAHYA
17- A RARE CAUSE OF MYOCARDIAL INFARCTION : REVERSE TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY

  Özet  
Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN
18- KRONİK İNMELİ TÜRK HASTALARDA MİNİ-BESTEST'İN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

  Özet  
Burcu ÖZDEMİR, Levent ÖZDEMİR, Bilge AKGÜNDÜZ
19- COVID 19 BAĞLI DALAK İNFARKTI

  Özet  
Çağatay Nusret DAL
20- A RARE SYNDROME: SMALL PATELLA SYNDROME

  Özet  
Canan SATIR ÖZEL, Eda GÜNER ÖZEN
21- PREGNANCY IN PARKINSON’S DISEASE WITH LEVODOPA AND PRAMIPEXOLE EXPOSURE : A CASE REPORT

  Özet  
Cem ÖZER, Şefik HOŞAL, Sarp SARAÇ, Bülent SÖZERİ, Gülnur GÜLER, Ayşe AYHAN, İbrahim GÜLLÜ
22- LARİNKS KANSERİNDE MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-2 (MMP-2) VE MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 (MMP-9) ENZİMLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

  Özet  
Çiğdem ÖZTÜRK, Oğuzhan OKCU
23- MERKEZİMİZDE MESANE KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

  Özet  
Damla GÜNDÜZ, Hülya ÇETİN, Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ
24- AKRİLAMİD VERİLEN SIÇANLARDA YÜZME EGZERSİZİNİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Deniz GENÇ, Osman BULUT, Burcu GÜNAYDIN, Mizgin GÖKSU, Mert DÜZGÜN, Yelda DERE, Serhat SEZGİN, Akın ALADAĞ, Aziz BÜLBÜL
25- DENTAL FOLİKÜL MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN SJÖGREN SENDROM MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE İMMÜNOMODULATUAR VE EKZOKRİN BEZ REJENERASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Dursun Burak ÖZDEMİR, Bülent ÜNAL
26- MEME KANSERİNDE ROUND-BLOCK MAMOPLASTİ SONUÇLARIMIZ

  Özet  
Duygu ÇAP, Şule BIÇAKCI AY
27- TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE TUTUMLARI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Duygu CEMAN, Ömer Faruk ŞAHİN
28- TRAVMATİK VE NON-TRAVMATİK BEYİN HASARI SONRASI DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ YAPILAN OLGU SERİSİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Eda BALCI, Necmettin ÜNAL
29- COMPARISON OF SPO2 / FIO2 AND PAO2 / FIO2 RATIOS IN MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS

  Özet  
Ekrem ŞAHAN, Suzan ŞAHAN
30- KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ İLE HİPERTANSİYON İLİŞKİLİ KARDİYAK SON ORGAN HASARI İLİŞKİSİ

  Özet  
Emre ERDOĞDU
31- İKİZ EŞİ SELEKTİF GELİŞME GERİLİĞİ VE VOLVULUS BİRLİKTELİĞİ

  Özet  
Erdi ŞAHİN, Bedia SAMANCI
32- OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGULARINDA ANTİKOR POZİTİFLİĞİ: KLİNİK ÖZELLİKLER VE PROGNOZA ETKİSİ

  Özet  
Esma EROĞLU
33- COVID-19 PNÖMONİSİNDE SERUM LAKTAT DEHİDROGENAZIN KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Fadime TOSUN, Abdulkadir DEMİR
34- CHİARİ TİP I MALFORMASYONU VE ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ OLAN HASTADA ANESTEZİ DENEYİMİMİZ

  Özet  
Fahriye S. TECELLİOĞLU, Rezzan ERGUVAN ÖNAL, Fatih YİĞİT
35- VULVAR SYRİNGOKİSTADENOMA PAPİLLİFERUM: NADİR GÖRÜLEN BİR LOKALİZASYON VE REKÜRRENS

  Özet  
Ferit BÖYÜK, Serhat ÇALIŞKAN
36- EVALUATION OF DRUG COMPLIANCE IN PATIENTS WITH NON-VALVULAR ATRIAL FIBRILLATION RECEIVING NEW GENERATION ORAL ANTICOAGULANT THERAPY

  Özet  
Filiz DİŞÇİ, Ramazan BÜLBÜL
37- SEZARYEN SONRASI GELİŞEN ATONİ VAKASINDA UYGULANAN FUNDAL SEROZAL VE KARE KOMPRESYON SÜTURU

  Özet  
Gülay ÜLGER
38- VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ SONRASI EREKTÖR SPİNA BLOK ANALJEZİSİNDE VKİ İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ

  Özet  
Gülnihan EREN
39- RADYOTERAPİ UYGULANAN LOKAL İLERİ EVRE BAŞ-BOYUN KANSERİ TANILI HASTALARIN TEDAVİ SONUÇLARI

  Özet  
Gülsüm AKDENİZ, Muharrem GÖZÜGÖK
40- INVESTIGATION OF VISUAL PERCEPTİON IN CHILDREN WITH FUNCTIONAL SPEECH DISORDER BY USING FACIAL PAREIDOLIA PARADIGM WITH ELECTROENCEPHALOGRAM (EEG)

  Özet  
Gökhan GÜRKAN
41- SERVİKAL LAMİNOPLASTİ SONRASI C5 SEVİYESİ KANAL GENİŞLİĞİNİN PREOP İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Hacer İŞLER, Eşe BAŞBULUT, Çigdem Çekiç CİHAN , Melek BİLGİN
42- SAMSUN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EKİM 2020- EKİM 2021 ARASINDA SAPTANAN BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN DAĞILIMI

  Özet  
Hacer İŞLER, Eşe BAŞBULUT, Melek BİLGİN
43- HASTANEMİZDE 2018-2019 YILLARI ARASINDA TOXOPLASMOZ ŞÜPHELİ HASTALARDA TOXOPLASMA GONDİİ SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Hayrettin DİZEN, Ömer YOLDAŞ
44- KARACİĞER KİST HİDATİĞİNDE POSTOPERATİF SAFRA FİSTÜLÜ GELİŞMİNİ PREOPERATİF DÖNEMDE BELİRLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Hicran ACAR ŞİRİNOĞLU
45- DIABETIC KETOACIDOSIS PRESENTING AS A PREECLAMPSIA IN PREGNANCY CASE REPORT

  Özet  
Hilal ALKIŞ
46- AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA HEMATOLOJİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN KLİNİK BULGULARLA İLİŞKİSİ

  Özet  
Hüseyin BAYHAN
47- PERFORE AKUT APANDİSİT HASTALARINDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK APENDEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Kübra EVREN ŞAHİN, Sezgin ULUKAYA
48- KARACİĞER NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TEK MERKEZ RETROSPEKTİF KESİTSEL ÇALIŞMA

  Özet  
Kürşat GÜL, Seniyye ÜLGEN ZENGİN
49- DOES LUMBAR DISCECTOMY REDUCE THE SUCCESS RATE OF PERCUTANEOUS INTRADISCAL OZONE INJECTION IN LUMBAR DISC HERNIATION TREATMENT?

  Özet  
Masoumeh HASSANI, Hülya YAZICI
50- EXPRESSION OF MIR-181B, MIR-155, MIR-454 IN THE PERIPHERAL CIRCULATION OF PATIENTS WITH UVEAL MALIGNANT MELANOMA

  Özet  
Masoumeh HASSANI, Tunay DOĞAN
51- MESANE KANSERİNDE TROPOMİYOZİN İZOFORMLARININ DEĞİŞİMİ

  Özet  
Mehmet ASI OKTAN, Ayşe KOÇAK, Cemre URAL, Aygül Cemre ŞAHİN, Aysan AFAGH, Cihan HEYBELİ, Sülen SARIOĞLU, Osman YILMAZ, Caner ÇAVDAR, Zahide ÇAVDAR
52- UNİLATERAL NEFREKTOMİ UYGULANAN SIÇANLARDA DEMİR SÜKROZUN UYARDIĞI OKSİDATİF BÖBREK HASARINA KARŞI ALFA LİPOİK ASİDİN KORUYUCU ETKİSİ

  Özet  
Mehmet Emin PARLAK, Aygen YILMAZ
53- DUODENOGASTRİKREFLÜ HASTALIĞI: RİSK FAKTÖRLERİ, URSODEOKSİKOLİK ASİT VE SUKRALFAT TEDAVİSİNE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Melih ÇAMCI
54- COVID-19 PNÖMONİSİ İLİŞKİLİ TOMOGRAFİ BULGULARI

  Özet  
Melih ÇAMCI, Şervan GÖKHAN
55- SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ’NE (SABİM) YAPILAN HASTANE ACİL SERVİSLERİNE YÖNELİK BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Meliha ORHON ERGÜN
56- KİFOPLASTİ OPERASYONUNDA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ

  Özet  
Mert MUTLUTÜRK, Aylin KORKMAZ, Ali AYDIN
57- ‘GREEN SENTEZ’ YÖNTEMİYLE BAZI İNDİRGEYİCİ AJANLAR KULLANILARAK GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ

  Özet  
Merve ÖRÜCÜ ATAR
58- UNİLATERAL TRAVMATİK ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA DÜŞME KORKUSUNUN İNCELENMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Meryem Güler ALIŞ
59- İNFERİOR OBLİK KAS CERRAHİSİ KOROİD KALINLIĞINI ETKİLER Mİ?

  Özet  
Mesut ÖZTÜRK
60- THE DIAGNOSTIC VALUE OF ACR-TIRADS IN THE DIAGNOSIS OF THYROID NODULES: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

  Özet  
Miraç KOÇ
61- ACİL SERVİSTE KARIN AĞRISINDA İSTENEN TETKİKLERİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

  Özet  
Muhammet Fatih TOPUZ
62- FOKAL EPİTELYAL HİPERPLAZİ – HECK HASTALIĞI: ERİŞKİN BİR HASTADA OLGU SUNUMU

  Özet  
Muhammet Fatih TOPUZ, Nurullah TÜRE
63- SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK: İNTRAGLOSSAL KAS İÇİNE GÖMÜLÜ YABANCI CİSİM OLGUSU

  Özet  
Murat BULUT ÖZKAN
64- NADİR BİR OLGU: 4 ODAKLI NON-FAMİLİYAL SENKRON KOLOREKTAL KANSER

  Özet  
Murat DOĞAN
65- İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİLERİ VE YATIŞ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Süleyman DERMAN, Gökşen ARAS
66- REFLECTIONS OF THE HEALTH MANAGEMENT COVID-19 APPLICATIONS IN TURKEY ON HEALTH PERSONNEL

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ayça GÜRKAN, Nigar ÇELİK, Özlem GÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Dilek ÖZTAŞ
67- MESLEK HASTALIKLARININ YAS GRUPLARINA GÖRE FARKLILIKLARI: 2007-2016 YILLARINA YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ

  Özet  
Mustafa DÖNMEZ
68- LİTERATÜR EŞLİĞİNDE NADİR BİR OLGU SUNUMU: AMYAND HERNİ VE AKUT APANDİSİT

  Özet  
Necla GÜRDAL
69- NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN ÖZOFAGUS KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK NÜTRİSYONEL İNDEKSİN KLİNİK ÖNEMİ

  Özet  
Nevra GÜLLÜ ARSLAN
70- LENFOMA TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ’NİN YERİ; 6 OLGU EŞLİĞİNDE

  Özet  
Nurdan KORKMAZ
71- ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SUBAKROMİAL-SUBDELTOİD BURSİT ENJEKSİYONUNUN OMUZ AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Oğuz Devrim YARDIMCI, Nisan Helin DÖNMEZ
72- A CASE OF SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA ORIGINATING FROM ENDOMETRIOSIS TISSUE DEVELOPED IN AN EPISIOTOMY SCAR

  Özet  
Osman Okan OLCAYSÜ
73- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MASKE KULLANIMINA BAĞLI KURU GÖZ TESTİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

  Özet  
Oya AKKAYA
74- PANDEMİ ÖNCESİ VE PANDEMİ DÖNEMİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDE PSEUDOMONAS AEROGİNOSA ÜREME SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Oya GEZER, İhsan DÖNMEZ, M. Burak Y. ÇİMEN, Lülüfer TAMER
75- MERSİN BÖLGESİNDE AML ALT TİPLERİNİN SIKLIĞI

  Özet  
Pelin ÖZMEN, Hamiyet ECİROĞLU
76- KRONİK HCV ENFEKSİYONUNDAN HEPATOSELLULAR KARSİNOMAYA GİDEN YOLDA MİRNA’LARIN ROLÜ VE ÖNEMİ

  Özet  
Samet ERİNÇ, Mustafa Hacı ÖZDEMİR
77- LİSFRANK YARALANMALARINDA İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI; KAPALI REDÜKSİYON VE FİKSASYON İLE PRİMER KISMİ ARTRODEZ

  Özet  
Sebnem GARİP USTAOĞLU, Ayca DOĞAN MOLLAOĞLU
78- HIGH FAT AND HIGH CARBOHYDRATE DIET INDUCED REGULATION IN METABOLIC RESPONSE OF OBESITY

  Özet  
Sedat YAHŞİ
79- İATROJENİK MESANE YARALANMASI SONRASI VEZİKOKUTANÖZ FİSTÜL: NADİR BİR OLGU SUNUMU

  Özet  
Semih AKAR, Sinan BAHADIR
80- WARFARIN KULLANIMINA BAĞLI SPONTAN SPINAL SUBDURAL HEMATOM

  Özet  
Serap PAMAK BULUT, Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Mahmut Said DEĞERLİ, Filiz YAĞCI
81- MASTALJİDE AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Serdar DERYA, Serkan ÜNLÜ
82- SPONTAN RÜPTÜRE KİST HİDATİK

  Özet  
Serdar DERYA, Serkan ÜNLÜ
83- MESANENİN İNGUİNAL KANALA FITIKLAŞMASI

  Özet  
Simten GENÇ
84- İNTRAUTERİN FETAL ÖLÜMDE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE OBSTETRİK SONUÇLARA ETKİSİ

  Özet  
Suna ŞAHİN EDİZ, Selim ERGÜN
85- ADEZİV KAPSÜLİT TEDAVİSİNDE ULTRASON KILAVUZLUĞUNDA STEROİD ENJEKSİYONUNUN ANTERİOR EKSTRAARTİKÜLER VE POSTERİOR ARTİKÜLER UYGULAMASININ KISA VADELİ KLİNİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF, RANDOMİZE VE TEK KÖR ÇALIŞMA

  Özet  
Sılasu ARIKAN, Nuray ALACA, Merve AÇIKEL ELMAS, Güldal SÜYEN
86- DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ MDX FARELERDE YÜZME EGZERSİZİ, DÜŞÜK DERECELİ LASER VEYA KOBİNASYONLARININ DEJENERASYON, İNFLAMASYON, OKSİDATİF STRES VE UTROFİN PROTEİNİ İLE İRİSİN PEPTİTİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

  Özet  
Süleyman ALTINTAŞ, Mehmet YALDIZ
87- DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2007 SINIFLAMASINA ÖRE MENENGİOMLARIN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 99 OLGU

  Özet  
Süleyman DERMAN, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Gökşen ARAS
88- AN ANALYSIS OF THE COVID-19 RISK PROCESS MANAGEMENT OF INTENSIVE CARE HEALTH PERSONNEL

  Özet  
Süleyman KALAYCI, Evşen ERTEM
89- HASTANEDE YATAN COVİD-19 HASTALARINDA TROMBOSİT İNDEKSLERİ İLE ARDS ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Tahir ÖZTÜRK, İbrahim Muhittin ŞENER
90- PARÇALI DİSTAL HUMERUS KIRIKLARI SONRASINDA GELİŞEN SEKONDER ULNAR SİNİR PARALİZİSİ

  Özet  
Tamer ARIKAN, Koray ULUDAĞ
91- PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİNİN REZİDÜEL RENAL FONKSİYON KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Tuğba ERAT, Kıymet İkbal KARADAVUT
92- JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ HASTALARDA BİYOLOJİK AJAN KULLANIMI VE ÇOCUKLUK ÇAĞI SAĞLIK DEĞERLENDİRME ANKET (CHAQ) SKORUNA ETKİSİ

  Özet  
Tuğçe PASİN
93- DİZ AĞRISIYLA BAŞVURAN HASTADA BİLATERAL İDİOPATİK KEMİK ENFARKTI

  Özet  
Tuna ERTÜRK
94- RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE BÖBREK HAREKETLERİNİ AZALTMADA FARKLI VENTİLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Yadigar YILMAZ CAMGÖZ, Ferda YILMAZ İNAL
95- AKILCI AĞRI KESİCİ KULLANIM İNSİDASININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Ümmühan ÇÖPKES, Ayşe Kübra ÇÖPKES
96- TÜBERKÜLOZ VE MENENJİT BAŞLANGICI OLAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA NÖROGELİŞİMSEL TEKNİKLERİN ETKİSİ: ÖZGÜN OLGU SUNUMU

  Özet  
Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Süleyman DERMAN, Gökşen ARAS
97- THE EFFECT OF THE NURSES ON PREGNANT WOMEN’S COVID-19 RISK PERCEPTION MANAGEMENT

  Özet  
İnan UZUNOĞLU
98- TRAVMATİK TORAKOLOMBER BİLEŞKE KIRIKLARINDA POSTERİOR STABİLİZASYON CERRAHİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yusuf DENİZ, Şirin GÜVEN
99- POLİSİTEMİK YENİDOĞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

  Özet  
Yusuf DENİZ, Şirin GÜVEN
100- NEONATAL POLİSİTEMİ İNSİDANSI, SEMPTOMLARI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yusuf DENİZ, Şirin GÜVEN
101- POLİSİTEMİLİ BEBEKLERDE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

  Özet  
Zafer BAĞCI
102- NÖBETİN EŞLİK ETTİĞİ VE ETMEDİĞİ FEBRİL ÇOCUKLARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Zafer ŞENOL
103- ÇOK NADİR GÖRÜLEN MULTİPLE PRİMER KANSER: DÖRTLÜ PRİMER KANSER

  Özet  
Zeynep Nilüfer TEKİN
104- CO-OCCURRENCE OF INTRATHYROIDAL THYMUS AND ECTOPIC CERVICAL THYMUS

  Özet  
Zübeyde AYTUFAN, Emirhan TEMEL, Ali MUHTAROĞLU
105- İKİNCİ TRİMESTER GEBE HASTADA TRANSVAJİNAL PENETRAN YARALANMAYA KONSERVATİF YAKLAŞIM

  Özet  
Özge PASİN, Şirin ÇETİN
106- COVID-19 GEÇİREN HASTALARIN HASTANEDE YATIŞ SÜRELERİNE ETKİ EDEN KLİNİK ÖZELLİKLERİN POİSSON, NEGATİF BİNOM VE DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Özgür ÇOT, Osman KÖSE, Nigar ALMADADOVA, Merve KESKİN PAKER
107- PRİMER OVER LEİOMYOMU OLGU SUNUMU -NADİR GÖRÜLEN BİR OVER TÜMÖRÜ

  Özet  
Özlem KAYACIK GÜNDAY
108- AKUT EPİGASTRİK AĞRI İLE ORTAYA ÇIKAN, HELLP SENDROMU‘ NA BAĞLI KARACİĞER HEMATOMU OLGUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

  Özet  
Şeyma ÖNCÜ, Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
109- KEFIR INCREASED ANTIOXIDANT ENZYMES IN THE MANDIBLES OF HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP-FED RATS

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER