BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet ÇAPAR, Döndü ÇUHADAR
1- BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM TEMELLİ PSİKOEĞİTİMİN DEPREM YAŞAMIŞ BELİREN YETİŞKİNLERİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNE VE OLUMSUZ DUYGUSAL SEMPTOM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Burak OSKAY, Kazım ŞAHİN, Figen ÇALIŞKAN, Sena ŞAHİN AKTURA
2- AKREP ZEHİRI HASTANE ENFEKSIYONUNUN NEDEN OLDUĞU AKUT AKCIĞER HASARINI İYILEŞTIRIYOR

  Özet  
Elif EYGİ, Ayşe Neslihan BALKAYA
3- ZOR ENTÜBASYON İLE İLİŞKİLİ TRAKEAL YARALANMA- OLGU SUNUMU

  Özet  
Ezgi YILDIRIM, Menekşe ÖZÇELİK, Ayşegül GÜVEN, Derya GÖKMEN
4- FACTORS INFLUENCING ABDOMINAL COMPLIANCE DURING CO2 INSUFFLATION IN PATIENTS UNDERGOING LAPAROSCOPIC ABDOMINAL SURGERY

  Özet  
Fatima ÖZDEMİR ŞİĞVA, Nurgül ÖZDEMİR
5- DEPRESYON TANILI HASTALARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TEMELLİ MİZAH YOLUYLA BAŞA ÇIKMA PSİKOEĞİTİMİNİN MİZAH DUYGUSU, BENLİK SAYGISI VE DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİ

  Özet  
Gülderen KEREK, İlyas UÇAR
6- DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİ OLUŞTURULAN BALB/C FARELERDE TURP BİTKİSİ(RAPHANUS SATIVUS) EKSTRESİNİN OLASI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Hürü Ceren GÖKDUMAN
7- TRAVMATİK ÇOKLU KOSTA FRAKTÜRÜ BULUNAN HASTADA ERECTOR SPINAE PLAN BLOĞUNUN AKUT AĞRI TEDAVISINDE ETKINLIĞI

  Özet  
Mehmet Semih DEMİRTAŞ
8- HUMAN MILK PRODUCTION AND GALACTAGOGUES

  Özet  
Muhammed Enes KARATAŞ
9- NADİR BİR PERİPROSTETİK EKLEM ENFEKSİYON ETKENİ;BRUSELLA MELİTENSİS; 2 ADET OLGU SUNUMU

  Özet  
Muhammed Enes KARATAŞ
10- ÇOCUKTA İZOLE POSTERİOR DİRSEK ÇIKIĞI; NADİR BİR OLGU SUNUMU

  Özet  
Muhammed Enes KARATAŞ
11- AKROMİYOKLAVİKULAR EKLEM ÇIKIĞINA EŞLİK EDEN KOROKOİD PROÇES KIRIĞI; OLGU SUNUMU

  Özet  
Neslihan KAYA TERZİ
12- ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSINOMLARDA PERIFERIK KANDA VE TÜMÖRDE NÖTROFIL/LENFOSIT ORANININ PROGNOZ VE SAĞKALIMA ETKISI

  Özet  
Nilüfer BAHADIRLI, Mustafa SÜTÇÜ, Naci KARACAOĞLAN
13- EVALUATION OF POSTOPERATIVE MIGRATION OF SUPRAPUBIC SCAR IN ABDOMINOPLASTY

  Özet  
Senai YALÇINKAYA, Murat KORKMAZ, Saliha ÖZPINAR, Ümran SEVİL
14- ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM YÖNETİMİ: METAL İMALAT İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR

  Özet  
Ufuk ATLIHAN, Hüseyin Aytuğ AVŞAR, Can ATA
15- MEDICAL TREATMENT IN RUPTURED ECTOPIC PREGNANCY: CASE REPORT

  Özet  
Ufuk ATLIHAN, Hüseyin Aytuğ AVŞAR, Can ATA
16- RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ADVANCED MATERNAL AGE PREGNANCIES

  Özet  
İlker DEMİR
17- MEASURING THE FUNCTIONAL STATUS AND BALANCE LEVEL IN PEOPLE WITH DOWN SYNDROME

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ebru ATAŞ
1- GEBELİK VE FİZİKSEL AKTİVİTEDE GÜNCEL YAKLAŞIM

  Özet