BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ertuğrul ÖZBİL, Mehmet İLKTAÇ, Sultan ÖĞMEN, Ender VOLKAN
1- ANTIBACTERIAL AND ANTIBIOFILM PERFORMANCES OF RHIZOMES OF POSIDONIA OCEANICA (L.) DELILE: A SEAGRASS ENDEMIC IN THE MEDITERRANEAN SEA

  Özet  
Eşe BAŞBULUT, Hacer İŞLER, Melek BİLGİN, Nihal Seçil BATI
2- TÜRKİYE’DE SAMSUN BÖLGESİNDE İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYROİDES TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hacer İŞLER, Eşe BAŞBULUT, Melek BİLGİN
3- 2010-2019 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN CITROBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

  Özet  
Neslihan ERKAL, Orkun HAN, Yeliz AKPINAR MAYİR, Metin KABA
4- GÖÇMEN BİR KADINDA PELVİK APSE VE ABDOMİNO-PELVİK TÜBERKÜLOZUN BİR ARADA OLDUĞU BİR OLGU

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER