BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdurrahman İŞBİLİR
1- TAİ CHİ YAPAN BİREYLERDE CRP(C-REAKTİF PROTEİN) DÜZEYİNİN İNCELENMESİNE DAİR BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Ahmet Adnan CIRIK, Gizem Meral KANTARCI, Şamil ŞAHİN, Burak ERKMEN, Yaşar Kemal DUYMAZ
2- TONSİLLEKTOMİ SONRASI RUTİN OLARAK PATOLOJİ SPESMENİ GÖNDERİLMELİ MİDİR?

  Özet  
Ali KÖSE
3- MULTİMORBİDİTE

  Özet  
Alperen KALYONCU
4- ORTOPANTOMOGRAFTA YABANCI CİSMİ TAKLİT EDEN KONTRAST MADDE ARTEFAKTI: OLGU SUNUMU

  Özet  
Alperen KALYONCU
5- MENTAL FORAMEN KOMŞULUĞUNDA İNVERSE POZİSYONDA GÖMÜLÜ SÜPERNUMERER PREMOLAR DİŞ : OLGU SUNUMU

  Özet  
Alperen YILDIRIM, Cengiz AKKAYA
6- ÖĞRENCİLİKTEN UZMANLIĞA TIP DOKTORLARINDA ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ İLE MÜKEMMELİYETÇİ TUTUM DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Berna TEZCAN YAVUZ
7- KİSSPEPTİN: GEBELİKTE İMPLANTASYON VE PLASENTASYON SÜREÇLERİNDE ETKİLİ BİR AJAN

  Özet  
Betül KAPLAN, Sezer AVCI, Melek ÖZTÜRK
8- Z KUŞAĞININ KENDİLİK ALGISI VE OBEZİTE ÖNYARGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Burcu KORKUT
9- DOĞUM SONRASI DEPRESYONDA TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE YAKLAŞIM

  Özet  
Davut Sinan KAPLAN
10- TIBBİ ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANI KULLANIMI

  Özet  
Deniz Özkan VARDAR, Abdulhamit ÇALI
11- MİKROPLASTİKLERİN YÜZEYİNDE PATOJEN VE PROBİYOTİK BAKTERİLERİN BİYOFİLM FORMASYON AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Elif ÜZMEZ, Hatice ERDOĞAN
12- BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZ YÖNETİM DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatma Emre TURAN TAŞOLAR
13- DİŞ İMPİLANTI UYGULAMASINDA GERÇEKLEŞEN YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNUN FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ İLE ÇIKARILMASI

  Özet  
Fatma Emre TURAN TAŞOLAR
14- PULMONER ALVEOLAR MİKROLİTİYAZİS

  Özet  
Fatma Gülsüm KARAKAŞ
15- AKCİĞER KİTLESİNİN PNÖMOTORAKS PROGRESYONUNU ENGELLEYİCİ ETKİSİNE DAİR BİR VAKA

  Özet  
Funda YAKMAZ, Ahmet Sarper BOZKURT, Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ
16- SIÇANLARDA PENTİLENTETRAZOL İLE İNDÜKLENEN DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİNDE ARAP ZAMKININ DAVRANIŞ, UYKU VE GEN EKSPRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Gamze ÜSTE, Kübra YENİ
17- MİYOKARD İNFARKTÜS GEÇİRMİŞ HASTALARDA CİNSEL DİSFONKSİYON, İLİŞKİLİ FAKTÖRLER VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  Özet  
Gülderen KEREK, İsmet DEMİRTAŞ, Ayşegül AYRAN, Shamil ALİYEV
18- ARKUS AORTAE TİPLERİNİN ANTERİOR VE POSTERİOR DOLAŞIM KAYNAKLI İSKEMİK İNME GEÇİREN BİREYLERDE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Günay RONA, Hanife Gülden DÜZKALIR, Şermin KÖKTEN
19- İNVAZİV MEME KANSERİNDE TÜMÖR YERLEŞİMİNİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLAR VE MOLEKÜLER SUBTİPLER İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Hande Nur TAŞDEMİR BATIR, Hatice GÜLER
20- TÜRK POPÜLASYONUNDA SUBAKSİYAL SERVİKAL VERTEBRA PEDİKÜLLERİNİN MORFOMETRİK ANALİZİ

  Özet  
Hatice ERDOĞAN
21- YATAN HASTALARDA OLUŞAN BASINÇ YARALANMALARININ ÖNLENMESİ BIBLIOMETRIC ANALIZ

  Özet  
Havva ADLI, Engin RAMAZANOĞLU, Büşra CANDİRİ, Burcu TALU, İdris ÇOBAN, Okan ASLANTÜRK, M. Fethi CEYLAN
22- İDİOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE EĞRİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DENGE, VESTİBULER DİSFONKSİYON, VİSİOSPATIYAL ALGI, NAVİGASYON PERFORMANSI VE YAŞAM KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Huzeyfe KARAOSMAN
23- TEDAVİDE EN ÖNEMLİ BASAMAK: ETİYOLOJİYİ AYDINLATMAK

  Özet  
Işıl ÜNALDI, Leman TOMAK
24- BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN KONVOLÜSYONEL SİNİR AĞLARI MİMARİLERİ İLE COVID-19 TANISININ YAPILMASI

  Özet  
Maya AHMADOVA, Ergün PINARBAŞI, Ertan Mahir KORKMAZ
25- SİTOKİN SİNYALİZASYONU BASKILAYICISI SOCS-1 GENİ -1478CA>DEL GEN POLİMORFİZMİ VE COVID-19 HASTALIK SEYRİ ARASINDAKİ OLASI İLİŞKİ

  Özet  
Mehmet İLKTAÇ, Mümtaz GÜRAN, Salih TAVUKÇU
26- ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES OF ESCHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTION IN NORTHERN CYPRUS

  Özet  
Merve NALBANT
27- BİRDEN FAZLA BİYOLOJİK AJANA DİRENÇLLİ ERİŞKİN STİLL OLGUSU

  Özet  
Mine ÖZŞEN, Şahsine TOLUNAY
28- İNVAZİV MEME KARSİNOMLARINDA PDL-1 EKSPRESYONUNUN HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Nadide Melike SAV, Kuddusi TEBERİK
29- AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN ÇOCUKLARDA KRONİK İNFLAMASYONUN GÖZ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Necmiye YALÇIN OCAK, Hasan İDİL
30- SPONTANEOUS RUPTURE OF THE RENAL PELVİS

  Özet  
Nisan Helin DÖNMEZ, Özge KINLI YILDIZ, Reyhan AYAZ BİLİR
31- MANAGEMENT OF PREGNANCIES WITH MATERNAL MYELOMENINGOSEL AND RENAL TRANSPLANTATION HISTORY: CASE REPORT

  Özet  
Nuray YILMAZ ÇAKMAK
32- İÇ HASTALIKLARI UZMANLARI İÇİN ZOR VAKALAR; İLERİ DÜZEYDE GELİŞİM GERİLİĞİ OLAN ERİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ HASTALAR

  Özet  
Oğuzhan AYDEMİR, Sude Cansu TURGUT, Esranur YILMAZ, Büşra Nur ŞENER
33- YÜKSEK İRTİFANIN SEBEP OLDUĞU FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK SORUNLARA YAPAY ZEKA ODAKLI GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Oğuzhan AYDEMİR, Sude Cansu TURGUT, Esranur YILMAZ, Büşra Nur ŞENER
34- YAPAY ZEKANIN PSİKOLOJİDE KULLANIMI: AVANTAJ VE SINIRLILIKLAR

  Özet  
Oğuzhan AYDEMİR, Sude Cansu TURGUT, Esranur YILMAZ, Büşra Nur ŞENER
35- TÜRKİYE’DE VE DÜNYA DA RUH SAĞLIĞININ TANI VE TEŞHİSİNDE SES ANALİZİNİN YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA KULLANILMASINA GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Onur KAYA
36- ADOLESAN TİBİA KIRIĞI SONRASI GELİŞEN HİPERAKUT YAĞ EMBOLİSİ VE LİTERATÜR İNCELENMESİ

  Özet  
Taha Tarık SARI, Züleyha ÖRNEK SARI
37- ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE KRON RESTORASYONLAR: LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Taha Tarık SARI, Züleyha ÖRNEK SARI
38- ORTODONTİDE TWİNBLOCK APAREYİNİN HAVA YOLUNA ETKİSİ: LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Tuğba TOPBAŞ, Berna BAYIR
39- EBEVEYNLERİN TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Uğur Yaren ŞIKBİLGE
40- KOKLEAR İMPLANT İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Ufuk ATLIHAN, Hüseyin Aytuğ AVŞAR, Can ATA
41- RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CAESAREAN HYSTERECTOMY PATIENTS

  Özet  
İlker DEMİR, Kezban BAYRAMLAR
42- KARACİĞER SİROZ HASTASI BAKIM VERİCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İlker DEMİR, Kezban BAYRAMLAR
43- KARACİĞER NAKLİ OLMUŞ HASTALARDA MOTOR-KOGNİTİF İKİLİ GÖREV EGZERSİZLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
İsmail ESEOĞLU
44- PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE PROLOTERAPİ

  Özet  
İsmail ESEOĞLU
45- KRONİK LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE OZON TERAPİ

  Özet  
Zeynep Aslı DURAK, Bervis HEMİS, Artun KANIT, Nilsu YURTSEVEN, Mehmet OZANSOY
46- COMBINED TEMOZOLOMIDE AND GEMCITABINE TREATMENT DECREASES CELL VIABILITY OF U-87MG GLIOMA CELL LINE

  Özet  
Şehnaz OLGUN YILDIZELİ, Derya KOCAKAYA
47- AYAKYAN AKTİF KEMOTERAPİ ALAN PNÖMONİ TANILI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJDA SAPTANAN ENFEKTİF ETKENLER

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER