BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Enes KARATAŞ
ÇOCUKTA İZOLE POSTERİOR DİRSEK ÇIKIĞI; NADİR BİR OLGU SUNUMU
 
Amaç: Çocukluk çağı dirsek çıkıkları oldukça nadir yaralanmalardır, genellikle kırıklarla beraber görüldüklerinden dolayı kompleks yaralanmalar olarak tanımlanabilirler. İzole çıkıklar ise oldukça nadirdir, günlük ortopedi pratiğinde dirsek çıkıklarına kırıkların her zaman eşlik etmesi gibi bir düşünce bulunmaktadır. Biz bu amaçla kliniğimize başvuran çocukluk çağı izole dirsek çıkığı olgumuzu paylaşmayı ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık. Yöntem: Dokuz yaşında kız çocuğu bisikletten düşme sonrasında sağ dirseğinde ağrı, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile acilimize başvurdu. Dirseğinde belirgin şekil bozukluğu vardı, 20 derece fleksiyonda tutuyordu. Duyu ve dolaşım muayenesi doğaldı. Çekilen dirsek radyografilerinde posterior dirsek çıkığı olduğu gözlemlendi ve dirsek çevresinde eşlik eden herhangi bir kırık görünmüyordu. Hastaya acil serviste sedasyon altında kapalı redüksiyon uygulanarak uzun kol ateline alındı. Redüksiyon sonrasında dirsekte pasif eklem hareket açıklığı tamdı ve belirgin ligamentöz laksite saptanmadı. Redüksiyon sonrasında duyu ve dolaşım muayenesi doğaldı. Çekilen röntgenlerde dirseğin redükte olduğu kemik yapıda patoloji olmadığı gözlenmesi üzerine gözden kaçabilecek bir osteokondral yaralanma veya bağ yaralanmasını değerlendirebilmek amacıyla bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeleri de planlandı. Bu incelemelerde de kırık olmadığı ve eşlik eden kıkırdak veya osteokondral defektin olmadığı görüldü. Kemik iliği ödemi tespit edilmedi, ossifiye olmamış epifiz ve eklem kıkırdağı sağlamdı. Brakial kasın muskulotendinöz bileşkesinde tam olmayan rüptür ile uyumlu değişiklikler olduğu görüldü. Hasta dolaşım takibi amacıyla servise yatırıldı. Bulgular: Hastanın bir gün sonra ödemi azalmış, ağrı şikayeti tam olarak geçmişti. Atel ile tabucu edildi, 2 hafta sonra ateli çıkarıldı. Hastanın dirsek hareketlerinde hafif hassasiyeti vardı. Dirsek sertliğini önlemek için günde 5-6 kez aralıklı aktif yardımlı pasif dirsek hareket egzersizleri başlandı. İki hafta sonraki kontrolünde dirsek eklem hareketleri tamdı, ağrısı yoktu. Dirsek klinik olarak stabildi ve fonksiyonel kısıtlama yoktu. Altı aylık takipte hastanın dirseğinde ağrı veya instabilite olmaksızın tam bir hareket açıklığı vardı. Görüntüleme incelemelerinde kemik yapıda patoloji ve heterotropik ossifikasyon görünmüyordu. Çıkarımlar: Pediatrik yaş dirsek çıkığı nadir bir yaralanma olup genelde dirsek çevresi kırıklar eşlik etmektedir. Çocukluk çağı izole dirsek çıkıkları literatürde oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Bu yaralanmalar izole olabileceği gibi osteokondral veya bağ yaralanmalarına eşlik edebilir. Erişkin dönemdeki ilk çıkıklarda olduğu gibi yaklaşık iki haftalık tespitten sonra egzersizlere başlanarak yeterli bir fonksiyonel ve klinik bir sonuç elde edilebilir. ORCID NO: 0000-0003-0995-0953

Anahtar Kelimeler: Dirsek çıkığı, Çocukluk çağı, Kırık 


Keywords: