BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed Enes KARATAŞ
NADİR BİR PERİPROSTETİK EKLEM ENFEKSİYON ETKENİ; BRUSELLA MELİTENSİS; 2 ADET OLGU SUNUMU
 
Giriş: Brusella yaygın görülen bir zoonoz etkeni olmakla beraber periprostetik eklem enfeksiyon(PEE)’u olarak çok sık görülmemektedir. Literatürde Bunun sebepleri bakterinin kültürde üreme süresinin normalden uzun olması ve zor üremesi olarak gösterilebilir. Standardize edilmiş ve net olarak kabul görmüş bir tedavi programı olmamakla birlikte genel görüş 2 aşamalı revizyon yapılması yönündedir. Vaka 1: 76 yaşında erkek hastaya 2017 yılında dış merkezde gonartroz nedeniyle diz protezi yapılmış. Hasta kliniğimize post op 5.yılında dizde şişlik, ağrı, kızarıklık şikayetleri ile başvurdu. Hastanın ara sıra sebebini bilmediği subfebril ateşlenme öyküleri mevcut. İlk başvuru anında CRP’ si 65mg/L(0-5), sedimentasyon 95mm/sa ti. Hastaya yapılan ponksiyonda üreme olmadı. Hastanın şikayetleri geçmemesi üzerine 2 aşamalı revizyon cerrahisi planlandı. Perop alınan kültürde B.melitensis üremesi olan hastaya post operatif 7 ay boyunca streptomisin, doksisiklin, rifampisin tedavisi uygulandı. Hastaya 5 ay sonra 2.aşama revizyon cerrahisi yapılmış. Postop 2. Yılında olan hastanın aktif olarak şikayeti yok. Vaka 2: 71 yaşında kadın hasta 2017 yılında dış merkezde total diz protezi cerrahisi geçirmiş. Post op 1.yılında hastanın aktif olarak tek şikayeti son 3 aydır başlayan diz ağrısı vardı.Sistemik şikayeti olmayan hastanın başvuru anında CRP’si 4mg/L(0-5), sedimentasyonu 39mm/sa olarak ölçülmüştü. Hastaya çekilen grafiler sonucunda crp değerinin de normal sınırlarda olması nedeniyle aseptik gevşeme düşünülerek tek aşamalı revizyon cerrahisi yapıldı. Hastadan alınan per op kültürde B.melitensis üremesi oldu. Bunun üzerine hastaya 6 ay boyunca streptomisin, doksisiklin, rifampisin tedavisi verildi. Hasta şu an post op 6.yılında ve aktif olarak şikayeti bulunmamaktadır. Sonuç: Brusella her ne kadar endemik olmayan yerlerde klinisyenlerin çok fazla aklına gelmese de ülkemiz gibi endemik bölgelerde PEE tanısında muhakkak göz önüne alınmalıdır. Hastaların kinik olarak başvurusu kronik eklem ağrısı, bel ağrısı, tekrarlayan ateş, halsizlik ve kilo kaybı olabilmektedir. Aynı zamanda bizim 2.vakamızda olduğu gibi klinik olarak çok aşikar olmayan hastalarda da brusella görülebilmektedir. Bu hastalarda tedavi rejimi konusu net olmamakla beraber 2 aşamalı revizyon ve post operatif antibiyotik tedavisi önerilmektedir. Süresi ve tedavi rejimi konusunda belirsizlikler olsa da bizim rejimimiz her 2 hastada da başarılı olmuştur ve diğer klinisyenlere örnek teşkil edebilir. ORCID NO: 0000-0003-0995-0953

Anahtar Kelimeler: Brusella, Periprostetik Eklem Enfeksiyonu, 2 Aşamalı Revizyon, Diz Protezi 


Keywords: