BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülderen KEREK, İlyas UÇAR
DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİ OLUŞTURULAN BALB/C FARELERDE TURP BİTKİSİ(RAPHANUS SATIVUS) EKSTRESİNİN OLASI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Epilepsi, beyindeki sinir hücrelerinde olağandışı ve aşırı elektriksel deşarjlar sonucu gelişen beklenmedik, tekrarlayıcı ve belirli bir neden olmaksızın tetiklemiş nöbetler ile karakterize yaygın bir rahatsızlıktır. Etiyolojisine ve tedavisine yönelik artan çalışmalara rağmen gizemini korumaya devam etmektedir. Bu çalışmada deney hayvanlarında oluşturulmuş epilepsi modeli üzerinde epilepsinin farmakolojik tedavisinde kullanılan valproik asit (VPA) ile turp bitkisi ekstraktının nöbetler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deneysel akut epilepsi modeli oluşturulmak üzere Balb/C erkek farelere 60 mg/kg pentilentetrazol (PTZ) intraperitoneal olarak uygulandı. Tedavi amaçlı VPA (100mg/kg) ve epilepsi üzerindeki etkinliğini araştırmak amacıyla antioksidan içeriği yüksek olan Turp bitkisi ekstraktı (50mg/kg) kullanıldı. Hayvanlar kontrol, PTZ, PTZ+VPA, PTZ+Turp ve PTZ+VPA+Turp olmak üzere 5 gruba (n=10)) ayrıldı. Kontrol ve PTZ grubuna 7 gün boyunca salin, VPA grubuna 7 gün boyunca VPA, Turp grubuna 7 gün boyunca turp ekstraktı ve VPA ve Turp grubuna 7 gün boyunca VPA ve turp ekstraktı gavaj yoluyla verildi. Sekizinci gün VPA ve turp uygulamalarının ardından 60 mg/kg PTZ uygulaması yapıldı. Ardından şeffaf pleksi kafeslerde 30 dakika süreyle video kaydına alındı. Videolar izlenilerek nöbet sayısı süresi, Racine Konvülsiyon Skalasına göre şiddeti tespit edildi. VPA ve turp ekstraktını birlikte alan hayvanların nöbet sayısında azalma ve nöbet başlangıcında gecikme görüldü. Bu pozitif etkinin turpun içeriğinde yer alan antioksidan maddelerden kaynaklanmış olabileceği kanaatindeyiz. Ayrıca bu gruptaki hayvanlarda VPA grubuna göre daha az kilo artışı izlendi. Bu sonuç turp bitkisinin epilepsili bireylerde VPA’nın yan etkisi olan kilo alımına da faydalı olabileceğini düşündürdü. Bitki ekstraktlarının farmakolojik ilaçların yerini alması söz konusu değildir ancak tedaviyi destekleyici ve yan etkileri baskılayıcı etkileri sebebiyle daha detaylı araştırmalar yapılmalıdır. "Bu çalışma Gülderen Kerek adlı yazarın "Deneysel Epilepsi Modeli Oluşturulan Balb/C Farelerde Turp Bitkisi (Raphanus Sativus) Ekstresininin Olası Etkilerinin Araştırılması isimli yüksek lisans tezinden elde edilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-8582-0395, 0000-0003-3646-5320"

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nöbet, raphanus sativus, turp ekstraktı, fare 


Keywords: