BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Başak ÇAYPINAR ESER
OSTEOTOMİYE BİR DİĞER BAKIŞ
 
Giriş: Rinoplasti estetik prosedürlerden yeniliklerin takip edildiği alanların başında gelir. Cerrahi yaklaşıma bağlı olarak osteotomi tipi, kullanılan cihaz veya alet ve cerrahi teknikler farklılıklar gösterebilir. Biz bu sunumda kapalı yaklaşımlarda özellikle avantaj sağlayabilecek olan bir ostetomi yaklaşımından bahsetmek istiyoruz. Materyal ve Metod: Biz bu yöntemi özellikle açık yaklaşımla burun sırtını koruduğumuz let down tipi rinoplastide veya kapalı yaklaşımla yaptığımız rinoplastide tercih ettik. Bu yaklaşımlarda burun sırtı açılmadığında veya scroll alanı korunduğunda lateral osteotomiyi biz lateral ostetomi hattını alt konka mukozasını eleve ederek lateral nazal kemiğin dış tarafını koruyarak gerçekleştirdik. Teknik: Burun sırtı koruyucu cerrahi yaptığımız hastalarımızda scroll alanını korumak istedik. Bu sebeple lateral nazal duvarda elevasyon yapmadan ve Scroll alanı korumayı amaçladık. Alt konkanın önünde apertura priformisin hemen anteriorundan superior-inferior yönde 0.5 cmlik bir kesi yaparak alt konkanın medialinde mukoza eleve edildi. Sonrasında piezo cihazının lateral ucu ile lateral nazal kemiğin medialinden lateral osteotomi gerçekleştirildi. Radiksten let down teknikte medial ostetomi yapılmıştır ve lateral-medial osteotomiler birleştirilmiştir. Biz osteotomi için piezo cihazı kullandık .Piezo cihazının yumuşak dokuya zarar vermeyen fakat kemik dokuyu seçen özelliği ile alt konkanın mukoza yüzeylerinde de tahribattan kaçınmış olduk. Benzer kesi ve elevasyon ile daha önce de alt konkaların piezo cihazı ile küçültülmesi sağlanmıştı. Aynı şekilde ostetomi yapıldı ve kesi yeri açık bırakılarak drenaj sağlandı. Sonuç: Bu osteotomi tekniğinde scroll alanı korunmuş ve burun sırtı korumalı cerrahide takip edilen minimal elevasyon ile korumalı cerrahi sağlanmaktadır. Ayrıca yöntemde piezo cihazı da rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, Osteotomi, Burun 


Keywords: