BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hürü Ceren GÖKDUMAN
TRAVMATİK ÇOKLU KOSTA FRAKTÜRÜ BULUNAN HASTADA ERECTOR SPİNAE PLAN BLOĞUNUN AKUT AĞRI TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ
 
Giriş: Gövde blokları klinik uygulamada postoperatif ağrı tedavisinde multimodal analjezinin bir parçası olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceleri yoğun bakımda kullanımları çok daha kısıtlı olsa da artan tecrübe ile birlikte yoğun bakımda da özellikle travma hastalarının ağrı palyasyonu için kullanılmaya başlanmıştır. Kosta kırıklarında ağrı tedavisi; solunumun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi, atelektazilerin önlenmesi, pulmoner sekresyonların atılabilmesi ve bu sayede pnömoni gibi enfeksiyonların oluşmasının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Olgu: 27 yaşında sistemik hastalık tanısı bulunmayan erkek hasta, araç dışı trafik kazası sonrası dalak laserasyonu ve sol multiple (5, 6, 7) sıralı kosta kırığı nedeni ile yoğun bakımda takip edilmekteydi. Hasta multidisipliner olarak değerlendirildi, cerrahi girişim düşünülmedi. Hastanın ağrı nedeni ile solunumu yüzeyelleşmişti ve öksürmekten kaçındığı için sekresyon artışı mevcuttu. Oda havasında satürasyonu (SpO2) %91’e kadar gerilemişti. Hastaya rutinde intravenöz parasetamol, non-steroid antiinflamatuar (NSAI) ve tramadol uygulanmaktaydı. İhtiyaç halinde ise meperidin ile kurtarma analjezisi uygulanıyordu. Mevcut analjezik tedavi sedasyona da neden olarak solunumun yüzeyelleşmesine katkıda bulunmaktaydı. Bunun üzerine hastaya erector spine plan bloğu (ESPB) uygulanmasına karar verildi. Steril koşullar sağlandıktan sonra ESPB uygulaması USG eşliğinde T6 seviyesinden sol unilateral olarak 5 cc %2 lidokain ve 20 cc %0,25 bupivakain kullanılarak yapıldı. Hastanın başlangıç VAS skoru 8 iken; ESPB sonrası 5.dakikada 6, 15.dakikada 4, 30.dakikada 3 olarak kaydedildi. Hastanın sonraki 12 saatlik döneminde ek narkotik analjezik ihtiyacı olmadı ve intravenöz tedavisi yalnızca parasetamol ve NSAI olarak devam ettirildi. Solunum paterni düzelen hastanın takiplerinde SpO2 95-96 olarak devam etti. Monitörize izlem ihtiyacı kalmadığında 2.gün genel cerrahi servisine çıkışı planlandı. ESPB uygulaması aynı seviyeden ve aynı ilaç dozları ile tekrarlanarak hasta servise nakledildi. Hastanın yoğun bakım ünitesine readmisyonu olmadı. Hastane yatışının 5.gününde genel cerrahi poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi. Sonuç: ESP uygulaması USG altında uygulandığında güvenli şekilde ağrıda ve narkotik analjezik tüketiminde azalma, mobilizasyonda kolaylaşma sağlamaktadır. Travma hastalarında kosta kırıklarına bağlı olarak gelişen ağrının tedavisinde multimodal analjezinin önemli bir parçası olarak akılda bulundurulmalıdır. ORCID NO: 0000-0003-1904-4954

Anahtar Kelimeler: Erector Spina Plan Bloğu, Kosta Kırığı, Akut Ağrı, Multimodal Analjezi 


Keywords: